iSign Plus
      {@}
 *{@} {@} {@}*
*;* {@} * {@} * ;*
 ' @} * {@} * {@}'
    * ; {@} ; *
    \ \ \ | / / /
      \\ Y //
       \ | /
 >=|'HPNY 2023'|=<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Năm mới 2023

ISP-15429
Wednesday, 16/08/2023

…...))_* Chúc *_ ))
…..// * mừng *//
...// * năm * //.
.// * mới * //..
.(( * 2023* ((…..
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Năm mới 2023

ISP-15430
Wednesday, 16/08/2023

___::__ . .*”*.*”*.
/\______\“+. _ .+”
|_|_ [] __|..:l-l-l-l
Happy New Year
ooo.:2023:.ooo
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Năm mới 2023

ISP-15431
Wednesday, 16/08/2023

   .*..*..*.
 **:\|/:**
* Happy New *
 ~*~ Year ~*~
 **: 2023 :**
__i_i_i_i_i_i_i_i__
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Năm mới 2023

ISP-15432
Wednesday, 16/08/2023

··÷¦÷·· ·· ··÷¦÷··
Happy_*_An
New__*_Khang
Year__*_Thịnh
2023__*_Vượng
··÷¦÷·· ·· ··÷¦÷··
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Năm mới 2023

ISP-15433
Wednesday, 16/08/2023

    _)l(_
    //l\\
  @@@@
 @@@@@
 @@@@@@
  \xxxxxxx/
  \_*_=_*_/♥
Happy Women's Day 8/3
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15504
Wednesday, 16/08/2023

      {@}
 *{@} {@} {@}*
*;* {@} * {@} * ;*
 ' @} * {@} * {@}'
    * ; {@} ; *
    \ \ \ | / / /
      \\ Y //
       \ | /
   >=|'8.3'|=<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15505
Wednesday, 16/08/2023

    ('''*.*''')
('''*.*''').,.('''*.*''')
"*., I love you ,.*"
     ('''*.*''')
       '*_*'
HAPPY WONMEN'S DAY 8.3
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15506
Wednesday, 16/08/2023

*I""I___I""I .+*.+.
*I--------APPY .+
*I__I"""I__I .+*
*.*.WOMEN'S DAY*.*
~._.*.*.08-03.*.*._.~
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15507
Wednesday, 16/08/2023

 ,*""""*,  ,*""""*,
 (0 ' _ ' )  ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
Chúc bạn sẽ có 1 ngày
8/3 thật hạnh phúc !!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15508
Wednesday, 16/08/2023

("*-._ :-P _.-*")
  "-._ 8-3 _.-"
  .(-._ :-| _.-).
Happy Women's Day ♥
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15509
Wednesday, 16/08/2023

 .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::_  Mừng 8-3  _::"
__"'-!|!-""-!|!-'"__
HAPPY WONMEN'S DAY 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15510
Wednesday, 16/08/2023

 .+""-.,,.-""+. 
 #"-.Happy.-"#
'+. Women's.+'
   +-.Day.-+
    "-._.-"
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15511
Wednesday, 16/08/2023

 ()()  ()$$()
 (^.^) ( o'', )
 (,,)##(,,)(,,)
..HAPPY WONMEN'S DAY..
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15512
Wednesday, 16/08/2023

.+**+__+**+__+**+.
+.___+__.+.__+___.+
     *+.Love.+*
       *+* *+*
-:- Happy Wonmen's Day -:-
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Happy Women's Day

ISP-15513
Wednesday, 16/08/2023