iSign Plus
 @=-=-=-=-=@
))   Trung   ))
// *  thu   *//
// *  vui  *//
// *  vẻ   *//
// * bình *//
(( * an  * ((
 @=-=-=-=-=@
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15111
Friday, 14/10/2022

 /^;*;^;*;^;*;^;*;^;*;/]__
/]Xe Chở Quà [-///]'/";\,__
/_*_*_*_*_*_*/==/=//_/"/
"(@)'(@)"""""(@)"""(@)
Trung thu đến rồi, cả nhà xếp hàng nhận quà nè!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15112
Friday, 14/10/2022

 __+__
)__ll___)
)___ll____)
)____ll_____)
,__,_l;;;;l=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ-*’/
\_/__Trung thu vui vẻ__,/
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15113
Friday, 14/10/2022

..:!|!:._.:!|!:._.:!|!:..
"::: Chúc - mừng :::"
 ..'"-!|!-""-!|!-"'..
---♥ Tết Trung thu ♥---
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15114
Friday, 14/10/2022

 .:*""""*:..:*""""*:. Chúc
""......................"" Mừng
 ""..................."" Tết
   "".............."" Trung
     ""……..."" Thu
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15115
Friday, 14/10/2022

-------****-----------****------
------{             }-----
--------=  ^     ^  =------
--o0o--(    ~    )--o0o-
-o@o---=       =--o@o-
-------------SMILE------------
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15055
Friday, 07/10/2022

. . _. . . . ._
. .(o)----(o)
. /.______.\
. \_______/
. ./. . . . . . \..
( .. . . . . . . ., )
 \_ \_\\//_/ _/
 ~~. ~~. ~~
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15056
Friday, 07/10/2022

. . . . .,. . . . . . . .,
. ./ (_,. . . . .,_) \
. .\ _ /. . . . . .\_ /
. . / /. . . . . . . .\ \
. . \ \. (@)(@). / /
. . . \ '="=="=' /
===/. . . . . . . . \===
"===\. . . . . . . ./==="
",==='―――'===, "
". . . . . . .. . . . . ."
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15057
Friday, 07/10/2022

\|/ ( _ ) _ ( _ ) \|/
 @~ ( o . o ) ~@
. /____( * )____\
. . . . . / `U' \
. . . . (. . ... . .)
. . . . .`>----<'
 . . . . ._\. ./_
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15058
Friday, 07/10/2022

 /\*/\
 ( o_o )___)
 ,(u  u    ,),
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15059
Friday, 07/10/2022

 __  __
( o ) ( o )------.
 \ . . / (     )
 m\ /m----m'`----.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15060
Friday, 07/10/2022

     __      __
    /  <`      '>  \
   (  /  @  @  \  )
   \(_ _ _\_/_ _ _)/
(\   `-/         \-'   /)
 "===\          /==="
   .==')_______(`==.  
     .='       `=.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15061
Friday, 07/10/2022

       __
_____( o)>
\  <__.  )
 `---------' 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15062
Friday, 07/10/2022

,---.       ,---.
\  /--~~~--\  /
 ) '   a  a   `(
(   ,----------.  )
 `(__o__o__) '
    )  `--'  ( 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15063
Friday, 07/10/2022

..
(_\|/_)
(_/|\_)
  |
  |
  |
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15064
Friday, 07/10/2022