iSign Plus
  .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::_Mừng 20-10_::"
__ "'-!|!-""-!|!-'"__
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15219
Tuesday, 08/11/2022

  (>^^^<) (>~~<)
  ( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(''').+""-.,.-""+.(,,,)
   *, ..Love.. ,*
     *- .,. -*
   I__s2__U
20-10 Vui vẻ nhé!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15220
Tuesday, 08/11/2022

.+**+_._+**+.
 +___***___+
  *+.___.+*
     *+*
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15221
Tuesday, 08/11/2022

(>~~<)
(=^.^=) Chúc
(>^^^<)
(=._.=) Các
(>***<)
(='z_z') Bạn
(>++<)
(=^.^=) 20/10 Vui vẻ
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15222
Tuesday, 08/11/2022

||||||||||||||||||||||||\___
|- Xe chở quà 20-10 ||| '|"; \,___.
|_..._...______===|=||_|__|...,]
"(@)'(@)""""(@ )(@) === (@)>
Happy Vietnamese Women's Day!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15223
Tuesday, 08/11/2022

    _)l(_
    //l\\
  @@@@
 @@@@@
 @@@@@@
  \xxxxxxx/
  \_*_=_*_/♥
Happy Women Day 20/10 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15224
Tuesday, 08/11/2022

      {@}
 *{@} {@} {@}*
*;* {@} * {@} * ;*
 ' @} * {@} * {@}'
    * ; {@} ; *
    \ \ \ | / / /
      \\ Y //
       \ | /
 >=|"20.10"|=<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15225
Tuesday, 08/11/2022

*I""I___I""I .+*.+.
*I--------APPY .+
*I__I"""I__I .+*
*.*.WOMEN'S DAY.*.*
-._.*.*.20-10.*.*._.-
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15226
Tuesday, 08/11/2022

..:"""*:..:*"""*:..Luôn
 *…..Happy.....* .vui
  "....20-10...." .vẻ 
   "...v2.h2." .hạnh
     "......". phúc 
      "..".nhé!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15227
Tuesday, 08/11/2022

___:':__   .*"*.*"*.
/\____ __\"+._,_.+"
|_|__[:]__| .-|-|-|-|-.
Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15228
Tuesday, 08/11/2022

-------****-----------****------
------{             }-----
--------=  ^     ^  =------
--o0o--(    ~    )--o0o-
-o@o---=       =--o@o-
-------------SMILE------------
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15055
Friday, 07/10/2022

. . _. . . . ._
. .(o)----(o)
. /.______.\
. \_______/
. ./. . . . . . \..
( .. . . . . . . ., )
 \_ \_\\//_/ _/
 ~~. ~~. ~~
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15056
Friday, 07/10/2022

. . . . .,. . . . . . . .,
. ./ (_,. . . . .,_) \
. .\ _ /. . . . . .\_ /
. . / /. . . . . . . .\ \
. . \ \. (@)(@). / /
. . . \ '="=="=' /
===/. . . . . . . . \===
"===\. . . . . . . ./==="
",==='―――'===, "
". . . . . . .. . . . . ."
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15057
Friday, 07/10/2022

\|/ ( _ ) _ ( _ ) \|/
 @~ ( o . o ) ~@
. /____( * )____\
. . . . . / `U' \
. . . . (. . ... . .)
. . . . .`>----<'
 . . . . ._\. ./_
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15058
Friday, 07/10/2022

 /\*/\
 ( o_o )___)
 ,(u  u    ,),
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Con vật

ISP-15059
Friday, 07/10/2022