iSign Plus
  .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
::_ Merry Christmas _::
  __"'-!|!-""-!|!-'"__
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16300
Monday, 04/12/2023

(>^^^<) (>~~<)
( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(''').+""-.,.-""+.(,,,)
  *, ..Love.. ,*
    *- .,. -*
    I__s2__U
Giáng sinh ấm áp, an lành!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16302
Monday, 04/12/2023

……………….{  }
……………...{^ ^,
………………(    `---;
___        `; ;~~~
.../(_______) ;…...
..(           (…...
.|:------------( )…….
._/ /        \ \......
Merry Christmas
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16304
Monday, 04/12/2023

     *   
    / \  
  */...\*
  */ * \*
  */ ♥ \*
  ~~~[]~~~
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Merry Christmas
*-*-*-*-*-*-*-*-*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16306
Monday, 04/12/2023

____*noel*noel*________*noel*noel*
*noel*_______________________*noel*
*noel*________*Merry*_______*noel*
__*noel*_____*Christmas* ____*noel*
____*noel*______________*noel*
_______*noel*________*noel*
___________*noel**noel*
_____________*noel*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16308
Monday, 04/12/2023

(          )..................
` --(_  _)--'………………….
   Y - Y……………………...
  /@@\.....................
 /      \....................
.`----'.    \            ,
     |     `.________/)
Merry Christmas
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16310
Monday, 04/12/2023

.............../.. \.........
...........o/.~*~\.......
........../~*~~.~~\o...
........./o~*~.~~~~\.....
....../~.~~~~*~~.~*~\..
...../~~~~.~~~~*~~.~~\..
.../__*_______.______\
...............|  |............
...........\======/..........
.............\____/............
   Merry Christmas
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16312
Monday, 04/12/2023

.:*~*:._.:*~*:.
    . * .
    . /.\ .
   . /'..'\ .
  . /.''.''.'.\ .
 . /'.'.'.'.'.'.'.\ .
 . ^^^[_]^^^ .
.:*~ *:._.:* ~*:...
 Merry Christmas♥♥
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16314
Monday, 04/12/2023

     //\\
    ///\\\
   ////\\\\
  /////\\\\\
 //////\\\\\\
///////\\\\\\\
    |||||| 
Christmas tree!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16316
Monday, 04/12/2023

*@*@*@*@*
  *@*@*@*
   *@*@*
     *@*
 \\\\\\\///////
Merry Christmas 2022!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Merry Christmas 2023

ISP-16318
Monday, 04/12/2023

    _)l(_
    //l\\
  @@@@
 @@@@@
 @@@@@@
  \xxxxxxx/
  \_*_=_*_/♥
Tặng thầy cô nhân ngày 20/11
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-16180
Monday, 27/11/2023

     .+""-., ,.-""+.
     # HAPPY #
   *TEACHERDAY*
  ,.+""-.,20/11,.-""+.,
 *._.*Vui*._.*Ve*._.*
*._.*Hanh*._.*Phuc*._.*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-16182
Monday, 27/11/2023

, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-16184
Monday, 27/11/2023

  ()()    ()$$()
 (^.^)   ( o'', )
 (,,)(,,)##(,,)(,,)
..Happy Teacher Day 20/11..
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-16186
Monday, 27/11/2023

*I""I___I""I .+*.+.
*I--------APPY .+
*I__I"""I__I .+*
*.*.TEACHER DAY*.*
~._.*.*.20-11.*.*._.~
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-16188
Monday, 27/11/2023