iSign Plus
 O_/
 _/|
 __)\
`    \ o
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15364
Wednesday, 23/11/2022

  O      O
< | \   - / >
  /~>o / ~<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15365
Wednesday, 23/11/2022

 O      O
< ^ \   / ^ >
  \ \   / /
  / o\  \ \
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15366
Wednesday, 23/11/2022

              ___
 o__     o__  |  |\
/|        /\  |  |X\
/ > o      <\  |  |XX\
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15367
Wednesday, 23/11/2022

..oooo0…………
..(…..)….0oooo.
…\…(……(…..)…
...\._)…..)…/….
………… (_./….
Vững bước, tự tin.
WORLD CUP 2022!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15368
Wednesday, 23/11/2022

 @=-=-=-=-=@
 )) *        * ))
// * WORLD *//
// *  CUP  *//
// *  2022  *//
(( *        *((
 @=-=-=-=-=@
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15369
Wednesday, 23/11/2022

 ,_ o
/ / /\,
 \>>|
   \\,O
===========
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15370
Wednesday, 23/11/2022

*I""I___I""I .+*.+.
*I--------APPY  .+
*I__I"""I__I .+*
World Cup - Qatar - La'eeb - Bay gio la tat ca ♥
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15371
Wednesday, 23/11/2022

. ** _._ ** .
 ___**___
* .$___$. *
    * *
Hòa mình cùng WORLD CUP 2022!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15372
Wednesday, 23/11/2022

*''*.*''*.*''*.*''*.*''*.*''*.*''*
 :::::::WORLD CUP 2022::::::::
*''*.*''*.*''*.*''*.*''*.*''*.*''*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

World Cup 2022

ISP-15373
Wednesday, 23/11/2022

    _)l(_
    //l\\
  @@@@
 @@@@@
 @@@@@@
  \xxxxxxx/
  \_*_=_*_/♥
Tặng thầy cô nhân ngày 20/11
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15269
Wednesday, 23/11/2022

     .+""-., ,.-""+.
     # HAPPY #
   *TEACHERDAY*
  ,.+""-.,20/11,.-""+.,
 *._.*Vui*._.*Ve*._.*
*._.*Hanh*._.*Phuc*._.*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15270
Wednesday, 23/11/2022

, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15271
Wednesday, 23/11/2022

  ()()    ()$$()
 (^.^)   ( o'', )
 (,,)(,,)##(,,)(,,)
..Happy Teacher Day 20/11..
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15272
Wednesday, 23/11/2022

*I""I___I""I .+*.+.
*I--------APPY .+
*I__I"""I__I .+*
*.*.TEACHER DAY*.*
~._.*.*.20-11.*.*._.~
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15273
Wednesday, 23/11/2022