iSign Plus
!!\\ !! nhân
!! \\ !! dịp
!! \\!! ngày 20/11
Chúc tất cả các thầy cô công tác tốt
\\ //
\\//ui
\\//ẻ
và dồi dào sức khoẻ
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15274
Wednesday, 23/11/2022

           __+__
          )__ll___)
         )___ll____)
        )____ll_____)
  ,__,_l;;;;l=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=Ỉ:-*'/
\_/__Nhà__Giáo__Việt__Nam,/
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15275
Wednesday, 23/11/2022

)**( )**(
)**( )**(gày 20-11
)**( )**(
)**( )**(gập tràn niềm vui
)**(….)**(
)**(””)**( ạnh phúc thật nhiều!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15276
Wednesday, 23/11/2022

. ** _._ ** .
 ___**___
* .$___$. *
    * *
Chúc thầy cô ngày 20/11 luôn vui vẻ
Dồi dào sức khỏe và công tác tốt!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15277
Wednesday, 23/11/2022

 .+**+__+**+__+**+.
+.___+__.+.__+___.+
     *+.Love.+*
      *+* *+*
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Nhà giáo Việt Nam

ISP-15278
Wednesday, 23/11/2022

  .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::_Mừng 20-10_::"
__ "'-!|!-""-!|!-'"__
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15219
Tuesday, 08/11/2022

  (>^^^<) (>~~<)
  ( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(''').+""-.,.-""+.(,,,)
   *, ..Love.. ,*
     *- .,. -*
   I__s2__U
20-10 Vui vẻ nhé!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15220
Tuesday, 08/11/2022

.+**+_._+**+.
 +___***___+
  *+.___.+*
     *+*
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15221
Tuesday, 08/11/2022

(>~~<)
(=^.^=) Chúc
(>^^^<)
(=._.=) Các
(>***<)
(='z_z') Bạn
(>++<)
(=^.^=) 20/10 Vui vẻ
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15222
Tuesday, 08/11/2022

||||||||||||||||||||||||\___
|- Xe chở quà 20-10 ||| '|"; \,___.
|_..._...______===|=||_|__|...,]
"(@)'(@)""""(@ )(@) === (@)>
Happy Vietnamese Women's Day!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15223
Tuesday, 08/11/2022

    _)l(_
    //l\\
  @@@@
 @@@@@
 @@@@@@
  \xxxxxxx/
  \_*_=_*_/♥
Happy Women Day 20/10 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15224
Tuesday, 08/11/2022

      {@}
 *{@} {@} {@}*
*;* {@} * {@} * ;*
 ' @} * {@} * {@}'
    * ; {@} ; *
    \ \ \ | / / /
      \\ Y //
       \ | /
 >=|"20.10"|=<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15225
Tuesday, 08/11/2022

*I""I___I""I .+*.+.
*I--------APPY .+
*I__I"""I__I .+*
*.*.WOMEN'S DAY.*.*
-._.*.*.20-10.*.*._.-
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15226
Tuesday, 08/11/2022

..:"""*:..:*"""*:..Luôn
 *…..Happy.....* .vui
  "....20-10...." .vẻ 
   "...v2.h2." .hạnh
     "......". phúc 
      "..".nhé!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15227
Tuesday, 08/11/2022

___:':__   .*"*.*"*.
/\____ __\"+._,_.+"
|_|__[:]__| .-|-|-|-|-.
Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-15228
Tuesday, 08/11/2022