iSign Plus
Chúng ta không nên bỏ cuộc, chúng ta không nên đề những khó khăn đánh bại mình.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thông điệp cuộc sống

ISP-14801
Wednesday, 28/09/2022

Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thông điệp cuộc sống

ISP-14802
Wednesday, 28/09/2022

Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thông điệp cuộc sống

ISP-14803
Wednesday, 28/09/2022

Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thông điệp cuộc sống

ISP-14804
Wednesday, 28/09/2022

Sống đơn giản cho đời thanh thản
Cứ hồn nhiên cho đời bình yên.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thông điệp cuộc sống

ISP-14805
Wednesday, 28/09/2022