iSign Plus
Ăn là mê – chê không tính tiền.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15898
Tuesday, 19/09/2023

Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, học hết sức, chơi hết mình.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15900
Tuesday, 19/09/2023

Nem to – nem nhỏ – nem nào cũng ngon.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15902
Tuesday, 19/09/2023

Ăn là sẽ nhớ – nhớ rồi sẽ tới ăn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15904
Tuesday, 19/09/2023

Món ăn gia đình – ngon như ở nhà.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15906
Tuesday, 19/09/2023

Tham ăn không phải là xấu, tham ăn để ủng hộ người nấu mà thôi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15908
Tuesday, 19/09/2023

Hãy cho tôi một đôi đũa, tôi sẽ ăn cả thể giới.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15910
Tuesday, 19/09/2023

Ăn mà ngại là chỉ có hại cho bao tử mà thôi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15912
Tuesday, 19/09/2023

Yêu là phải nói, đói là phải ăn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15914
Tuesday, 19/09/2023

Nếu như ăn là sai, thì tôi đây không cần đúng.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15916
Tuesday, 19/09/2023

Ăn là sẽ mập – mập thì mới xinh.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15918
Tuesday, 19/09/2023