iSign Plus
Em đây không thích ngôn tình
Em đây chỉ thích 1 mình anh thôi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu hài hước

ISP-15193
Wednesday, 05/10/2022

Cuộc tình dù đúng hay sai thì người sai vẫn là người không đúng.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu hài hước

ISP-15194
Wednesday, 05/10/2022

Tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu hài hước

ISP-15195
Wednesday, 05/10/2022

Cô đơn à, về với chú đơn đi cô, đừng theo cháu nữa.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu hài hước

ISP-15196
Wednesday, 05/10/2022

Trời nắng đâu làm tôi cháy. Nhưng mà cười của cậu chắc chắn làm tôi say.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tình yêu hài hước

ISP-15197
Wednesday, 05/10/2022

Tôi không bao giờ bị tiền bạc là mờ mắt, thật chứ mỗi lần thấy tiền mắt tôi lại trở nên sáng và nhanh nhạy hơn hẳn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14817
Wednesday, 28/09/2022

Đừng bao giờ níu kéo những thứ không thuộc về mình. Mà phải giật nhiệt tình chừng nào thuộc về mình thì thôi .
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14818
Wednesday, 28/09/2022

Tôi có một người cô rất quý tôi, luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi… Tên cô ấy là ĐƠN.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14819
Wednesday, 28/09/2022

Đừng bao giờ bắt cá hai tay các bạn nhé, phải kiếm cái lưới bắt luôn một mẻ cho được nhiều.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14820
Wednesday, 28/09/2022

Đừng bao giờ bán rẻ anh em nếu như chưa được giá.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14821
Wednesday, 28/09/2022

Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14822
Wednesday, 28/09/2022

Trúc xinh trúc mọc đầu đình…Em xinh em đứng một mình kệ em.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14823
Wednesday, 28/09/2022

Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14824
Wednesday, 28/09/2022

Khi bạn buồn hãy gọi cho tôi…tôi không hứa sẽ làm bạn cười…nhưng tôi hứa sẽ cười vào mặt bạn…
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14825
Wednesday, 28/09/2022

Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc. Yêu phải biết cương quyết. Nồng nàn và thống thiết. 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Hài hước

ISP-14826
Wednesday, 28/09/2022