iSign Plus
Cuộc sống luôn đong đầy những điều tốt đẹp, trong đó có cả bạn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói kmp1_6

ISP-15153
Friday, 30/09/2022

Để đến với thành công, không có đường đi tắt.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói kmp1_7

ISP-15154
Friday, 30/09/2022

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói kmp1_8

ISP-15155
Friday, 30/09/2022

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vì vậy hãy dành sự yêu thương cho những người xứng đáng.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói kmp1_9

ISP-15156
Friday, 30/09/2022

Duy trì tập luyện thể thao, ngay cả khi bận rộn để có một sức khỏe tốt.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói kmp1_10

ISP-15157
Friday, 30/09/2022

Không bao giờ được "xem thường chính mình".
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 1

ISP-15137
Thursday, 29/09/2022

Hãy sẵn sàng để thay đổi nhưng đừng đánh mất các giá trị của bản thân.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 2

ISP-15138
Thursday, 29/09/2022

Hãy kiên nhẫn, mọi thứ đến với bạn đúng lúc.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 3

ISP-15139
Thursday, 29/09/2022

Hãy nhớ rằng, đôi khi không nhận được những gì bạn muốn lại là một vận may tuyệt vời.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 4

ISP-15140
Thursday, 29/09/2022

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥ 

Gói tháng 5

ISP-15141
Thursday, 29/09/2022

Mở cửa hoặc tìm nơi có ánh sáng mặt trời sẽ giúp bạn tăng tinh thần.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 6

ISP-15142
Thursday, 29/09/2022

Hãy chọn cách lạc quan, như vậy bạn sẽ sống vui vẻ hơn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 7

ISP-15143
Thursday, 29/09/2022

Không nơi nào có thể sánh được với ngôi nhà ta đang ở. Dù đã ở chán chê nhưng đó vẫn là nơi ấm cúng và thân thuộc nhất.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 8

ISP-15144
Thursday, 29/09/2022

Chính bạn là người quyết định tương lai của bạn, đừng trông chờ hay dựa dẫm vào bất kì ai.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 9

ISP-15145
Thursday, 29/09/2022

Có hai cách để thay đổi cuộc đời của bạn: bắt đầu những hành động tích cực hoặc ngừng những hành động tiêu cực.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng 10

ISP-15146
Thursday, 29/09/2022