iSign Plus
Hãy sống theo con đường mà cuộc đời bạn đã chọn. Đừng sống hộ cuộc sống của người khác.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 1

ISP-15035
Thursday, 29/09/2022

Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 2

ISP-15036
Thursday, 29/09/2022

Người biết đủ là người hạnh phúc.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 3

ISP-15037
Thursday, 29/09/2022

Để đến với thành công, không có đường đi tắt.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 4

ISP-15038
Thursday, 29/09/2022

Sống trọn từng khoảnh khắc và hãy thử những điều mới lạ.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 5

ISP-15039
Thursday, 29/09/2022

Chỉ bằng cách cho đi, ta mới có thể nhận lại nhiều hơn những gì ta đang có.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 6

ISP-15040
Thursday, 29/09/2022

Tất cả kho báu trên trái đất này không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 7

ISP-15041
Thursday, 29/09/2022

Đơn sơ mới có hạnh phúc, đơn giản mới là cuộc sống.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 8

ISP-15042
Thursday, 29/09/2022

Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 9

ISP-15043
Thursday, 29/09/2022

 
Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vì vậy hãy dành sự yêu thương cho những người xứng đáng.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói tháng VIP 10

ISP-15044
Thursday, 29/09/2022