Lúc nhỏ thì thích mùa thu, còn lớn lên lại muốn thu này with u.
Mùa thu 06
ISP-6329
12/10/2021 14:38:25
Thu sang anh vẫn một mình. Nếu em cũng vậy thì mình cùng đi.
Mùa thu 07
ISP-6331
12/10/2021 14:38:25
Mùa thu thời tiết thất thường, em ơi nếu mệt thì về bên anh.
Mùa thu 08
ISP-6333
12/10/2021 14:38:25
Thu đến những cơn gió thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là khi tôi đi ngược chiều gió.
Mùa thu 09
ISP-6335
12/10/2021 14:38:25
Mùa Thu là thời gian để ngồi lặng lẽ ngắm nhìn lá vàng rơi.
Mùa thu 10
ISP-6337
12/10/2021 14:38:25
Mùa thu giống như mùa thu, mỗi chiếc lá là một bông hoa
Mùa thu 11
ISP-6339
12/10/2021 14:38:25
Thu đi để lại lá vàng
Gió đi để lại cả làng ăn lô!
Mùa thu 12
ISP-6341
12/10/2021 14:38:25
Thời tiết trái gió trở trời
Trái tim lỡ nhịp cả đời thương em
Mùa thu 13
ISP-6343
12/10/2021 14:38:25
Thu đi để lại lá vàng
Mụn đi để lại muôn vàn vết thâm
Mùa thu 14
ISP-6345
12/10/2021 14:38:25
Chào em, chào tôi, chào mùa thu của chúng ta.
Mùa thu 15
ISP-6347
12/10/2021 14:38:25