Đừng khoe sự khởi đầu của công việc mà hãy khoe khi bạn đã làm xong.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 26
ISP-6281
02/07/2021 09:26:23
Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công. 
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 27
ISP-6283
02/07/2021 09:26:23
Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 28
ISP-6285
02/07/2021 09:26:23
Cá không ăn muối cá ươn. Nhân viên bật sếp lương thường không tăng.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 29
ISP-6287
02/07/2021 09:26:23
Những người làm việc cùng bạn phản ánh thái độ của bạn.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 30
ISP-6289
02/07/2021 09:26:23
Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 31
ISP-6291
02/07/2021 09:26:23
Khi bắt đầu, bạn thường có hào hứng, thích công việc đến đâu thì cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy nhàm chán với chính nó. Những lúc mệt mỏi, hãy nghỉ phép một vài ngày để ổn định lại tâm trí mình thì hơn.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 32
ISP-6293
02/07/2021 09:26:23
Công việc đôi khi quá nhiều áp lực, áp lực không phải vì nó quá nhiều mà áp lực vì chính chúng ta không yêu thích công việc đó.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 33
ISP-6295
02/07/2021 09:26:23
Bạn không cần lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình. Chỉ cần tập trung vào việc “phá kỷ lục” của bản thân mỗi ngày, tiếp tục đẩy bản thân mình về phía trước.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 34
ISP-6297
02/07/2021 09:26:23
Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với nhiều người.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Quote 01
ISP-6299
02/07/2021 09:26:23